Simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a în anul școlar 2021-2022

ORDIN
privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022


    În baza prevederilor art. 77 alin. (5) şi ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor naţionale şi cu scopul de a optimiza rezultatele obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.
(2) Simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a se organizează pentru elevii claselor a VIII - a.
(3) La simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional participă elevii claselor a XII - a şi a XIII - a seral/frecvenţă redusă.

Art. 2. - Se aprobă Calendarul simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a şi al simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a în anul şcolar 2021 - 2022 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă), matematică.
(2) Lista conţinuturilor pentru simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a în anul şcolar 2021 - 2022 este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat 2022 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.
(2) Lista conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat în anul şcolar 2021 - 2022 este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 5. - Desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, se realizează în baza unei proceduri care va fi comunicată inspectoratelor şcolare.

Art. 6. - (1) Rezultatele obţinute de elevi la simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a şi la simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.
(2) Notele obţinute la simulările naţionale nu se trec în catalog. Prin excepţie, la solicitarea scrisă a elevului, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în catalog.

Art. 7. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul - Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educaţiei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

Bucureşti, 21 ianuarie 2022.
Nr. 3.054.


SUMAR:

  • ANEXA Nr. 1 Calendarul simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a şi al simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022
  • ANEXA Nr. 2 Lista conţinuturilor pentru simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a în anul şcolar 2021 - 2022
  • ANEXA Nr. 3 Lista conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat în anul şcolar 2021 - 2022

ANEXA Nr. 1

CALENDARUL
simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a şi al simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022

a) Simulare evaluare naţională pentru absolvenţii clasei a VIII - a

    4 aprilie 2022     Limba şi literatura română - probă scrisă
    5 aprilie 2022     Matematică - probă scrisă
    6 aprilie 2022     Limba şi literatura maternă - probă scrisă
    14 aprilie 2022     Afişarea rezultatelor

b) Simulare probe scrise ale examenului naţional de bacalaureat

    28 martie 2022     Proba E) a) - probă scrisă - Limba şi literatura română
    29 martie 2022     Proba E) c) - probă scrisă - proba obligatorie a profilului
    30 martie 2022     Proba E) d) - probă scrisă - proba la alegere a profilului şi specializării
    31 martie 2022     Proba E) b) - probă scrisă - Limba şi literatura maternă
    14 aprilie 2022     Afişarea rezultatelor


ANEXA Nr. 2

LISTA
conţinuturilor pentru simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a în anul şcolar 2021 - 2022

DISCIPLINA

CONŢINUTURI

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Pentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a şi pentru probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020 - 2021, din care sunt exceptate următoarele conţinuturi:
Domeniul de conţinut: Elemente de construcţie a comunicării
• construcţii impersonale; construcţii cu pronume reflexive; construcţii incidente;
• realizări prepoziţionale ale unor funcţii sintactice: completiva directă, completiva indirectă şi completiva prepoziţională.

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară

Pentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021, din care sunt exceptate următoarele conţinuturi:
Domeniul de conţinut: Elemente de construcţie a comunicării
• exprimarea coordonatelor acţiunii - locuţiunea adverbială;
• exprimarea emoţiilor şi a sunetelor din natură - aplicativ: interjecţia predicativă.

MATEMATICĂ

Pentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021, din care sunt exceptate următoarele conţinuturi:
Domeniul de conţinut: Algebră
Subdomeniul: Funcţii

• Reprezentarea şi interpretarea unor dependenţe funcţionale prin tabele, diagrame şi grafice
• Funcţii de forma f: R --> R, f(x) = ax + b , unde a şi b sunt numere reale, graficul acestor funcţii, reprezentarea şi interpretarea geometrică a graficului acestor funcţii, lecturi grafice
Domeniul de conţinut: Geometrie
Subdomeniul: Corpuri geometrice

• Perpendicularitate: plane perpendiculare; unghi diedru, unghi plan corespunzător diedrului; unghiul a două plane; teorema celor trei perpendiculare
• Arii şi volume ale unor corpuri geometrice: piramidă regulată (cu baza triunghi echilateral sau pătrat), prismă dreaptă (cu baza triunghi echilateral sau pătrat)

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ

Pentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.

LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ

Pentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.

LIMBA ŞI LITERATURA RROMANI MATERNĂ

Pentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.

LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ

Pentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.

LIMBA ŞI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ

Pentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.

LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ

Pentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021

LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂ

Pentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.

LIMBA ŞI LITERATURA CROATĂ MATERNĂ

Pentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.

ANEXA Nr. 3

LISTA
conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat în anul şcolar 2021 - 2022

DISCIPLINA

CONŢINUTURI

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a şi pentru probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020 - 2021.
MATEMATICĂ
programa M_mate - info
Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021, din care sunt exceptate următoarele conţinuturi:
Inele şi corpuri
• Inel, exemple: inele numerice (Z, Q, R, C), Zn, inele de matrice
• Corp, exemple: corpuri numerice (Q, R, C), Zp, p prim
• Morfisme de inele şi corpuri
Integrala definită
 

b

   
• Calculul integralelor de forma

f

P(x)


Q(x)
dx , grad Q<4 prin metoda descompunerii în fracţii simple
 

a

   
MATEMATICĂ
programa M_şt - nat
Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021, din care sunt exceptate următoarele conţinuturi:
Inele şi corpuri
• Inel, exemple: inele numerice (Z, Q, R, C), Zn, inele de matrice
• Corp, exemple: corpuri numerice (Q, R, C), Zp, p prim
Integrala definită
 

b

   
• Calculul integralelor de forma

f

P(x)


Q(x)
dx , grad Q<4 prin metoda descompunerii în fracţii simple
 

a

   
MATEMATICĂ
programa M_tehnologic
Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021, din care sunt exceptate următoarele conţinuturi:
Inele şi corpuri
• Inel, exemple: inele numerice (Z, Q, R, C), Zn
• Corp, exemple: corpuri numerice (Q, R, C), Zp, p prim
Integrala definită
 

b

   
• Calculul integralelor de forma

f

P(x)


Q(x)
dx , grad Q<2
 

a

   
MATEMATICĂ
programa M_pedagogic
Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021, din care sunt exceptate următoarele conţinuturi:
Sisteme de ecuaţii liniare
  ___
• Matrice inversabile din Mn (R), n = 2,3. Ecuaţii matriceale
• Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare cu cel mult 3 necunoscute
ISTORIE Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021, cu excepţiaurmătoarei secvenţe:
"D. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
1. Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii.
2. România şi concertul european; de la "criza orientală" la marile alianţe ale secolului XX - cu excepţia aspectelor referitoare la faptele istorice desfăşurate după 1920 din acest conţinut."
LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.
LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂ Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.
LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.
LIMBA ŞI LITERATURA CROATĂ MATERNĂ Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.
LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.
LIMBA ŞI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.
LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.
LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.
BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.
ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.
FIZICĂ Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.
CHIMIE Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.
INFORMATICĂ Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.
GEOGRAFIE Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.
LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.
PSIHOLOGIE Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.
SOCIOLOGIE Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.
ECONOMIE Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021.
FILOSOFIE Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 - 2022, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021, din care sunt exceptate următoarele conţinuturi:
• Teorii politice modeme şi contemporane;
Cunoaşterea:
• Forme de cunoaştere şi tipuri de adevăr;
• Adevăr şi eroare.